Scisoft.cz Tvorba internetových aplikací

Tvorba internetových stránek

Tvorba www aplikací, redakční systémy, optimalizace webu
tel: 602 933 740
email: infoscisoft.cz

Tvorba internetových stránek - referenc Zpět na
Reference

European Journal of Entomology. Dynamický web uznávaného mezinárodního časopisu osazený administračním prostředím pro vkládání dat a celých internetových stránek.

  • Interaktivní zpřístupnění obsahu časopisu
  • Pokročilé vyhledávání
  • Modul pro příjem rukopisu on-line
  • Modul pro příjem objednávek předplatného
  • Administrační prostředí. Umožněna je mj. i okamžitá tvorba internetových stránek "podle potřeby"

Pokračovat návštěvou internetových stránek European Journal of Entomology

S časovým odstupem necelého roku od uvedení internetových stránek EJE do provozu je jasné že hlavní cíle byly splněny. Zvýšená predstiž časopisu (díky stylovému ladění stránek a jedné z prvních pozic v Google na spojení "Entomology Journal") spolu s možností posílat rukopisy on line přinesla téměř dvojnásobný vzestup počtu zaslaných rukopisů. Efekt systému pro on-line příjem předplatného se dostavil o něco později, ale dnes již existuje zcela zřetelný nárůst i v této oblasti.

 
Podlahy       © 2004 Scisoft